นิรันดร ชนะวงศ์

Just another WordPress.com weblog

ธรรมาภิบาล

ความหมายของ “ธรรมาภิบาล”เราต้องมองของเราเอง อย่าไปติดว่าธรรมาภิบาลคืออะไร มีกี่ข้อ เราควรมองของเราเองเป็นลำดับ ข้อที่หนึ่งลองมองว่า ธรรมะ” คืออะไร ธรรมะ คือ ความถูกต้อง ธรรมาภิบาล คือ การรักษาความถูกต้อง เพราะว่าทำอะไรที่จะสำเร็จจะต้องมีความถูกต้องทุกเรื่อง ในชีวิตเราต้องมีความถูกต้อง ในการงานเราต้องมีความถูกต้อง ท่านพุทธทาสจะพูดถึง สัมมัตตะที่แปลว่าความถูกต้อง สัมมัตตะ 10 คือ ความถูกต้อง 10 ประการ จากมรรคแปดแล้วเพิ่มอีกสองประการ เพราะฉะนั้นธรรมาภิบาล คือ การรักษาความถูกต้อง

Advertisements

กันยายน 10, 2008 Posted by | Uncategorized | ใส่ความเห็น